เข้าสู่ระบบ

ผู้รับผิดชอบ
นางมัณฑณีย์ รักษาแสง
รพ.นครพิงค์
โทร 081-2876110

ระบบการจัดการข้อมูลผล Lab

      เป็นระบบการจัดการข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อการ รับ และส่งไฟล์ โดยอาจเป็นเอกสารหรือการวิเคราะห์ผล Lab ซึ่งสามารถส่งไฟล์ได้แบบทันท่วงทีผ่าน Internet ตามรายอะเอียดเบื้องต้น ดังนี้

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลเครือข่ายได้
ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายได้
สามารถ Upload ไฟล์ เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายได้
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานได้
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลโรงพยาบาลเครือข่ายได้
สามารถเพิ่ม/ลบ กระทู้ในเว็บบอร์ดได้

สำหรับผู้ใช้งานที่รับผิดชอบประจำโรงพยาบาลเครือข่าย

ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลศูนย์กลางได้
ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์กลางได้
สามารถ Upload ไฟล์ เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์กลางได้
สามารถเพิ่ม/ลบ กระทู้ในเว็บบอร์ดได้